Paulina Milewska
Wiceprezeska Fundacji
paulina.milewska@agora.pl

Wesprzyj Fundację Wysokich Obcasów