Piszemy nowy rozdział dla kobiet i mniejszości

“Gazeta Wyborcza” powstała w 1989 roku, aby pomóc budować w Polsce demokrację i społeczeństwo obywatelskie. W 1999 roku, jako jedyna gazeta w Europie, zaczęła wydawać tygodnik “Wysokie Obcasy”, który jest pionierem pracy na rzecz upowszechnienia praw kobiet i mniejszości - grup, które uważamy za kluczowe w demokracji. Jako Fundacja rozbudowujemy tę pracę w formie ważnych projektów społecznych, korzystając z wyjątkowego przywileju docierania każdego dnia do kilkuset tysięcy osób w Polsce. Tworzymy zespół doświadczonych menedżerów, działaczy społecznych i dziennikarzy, którzy pragną zmienić przyszłość kobiet i mniejszości w Polsce.

Zuzanna Lewandowska

Wiceprezeska Fundacji Wysokich Obcasów
Dyrektorka programowa Grupy Filantropijnej Wyborczej

icon rainbow

Prenumaraty cyfrowe od darczyńców dla grup kluczowych dla wzmacniania demokracji

Mecenat prenumerat cyfrowych “Gazety Wyborczej” i “Wysokich Obcasów” dla grup kluczowych dla wzmacniania demokracji

Dowiedz się więcej
icon rainbow

Wspieranie zaangażowanego dziennikarstwa na rzecz praw kobiet i mniejszości

Wspieramy powstawanie projektów dziennikarskich — cykle artykułów prasowych, wywiadów i reportaży, projekty multimedialne i edukacyjne — na rzecz praw kobiet, tolerancji wobec mniejszości seksualnych oraz osób wykluczonych społecznie.

Dowiedz się więcej
icon rainbow

Program edukacji ekonomicznej i profesjonalnego rozwoju kobiet

Polska jest na ostatnim miejscu w UE jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych kobiet. Niezależność finansowa jest, oprócz edukacji, podstawowym elementem budowania siły i samosprawczości kobiet.

Dowiedz się więcej
icon rainbow

Plebiscyt Superbohaterka

Plebiscyt Superbohaterka ma na celu wyłonienie kobiety, która swoim działaniem, postawą i wizją wpłynęła na nasze życie osobiste, społeczne czy polityczne.

Dowiedz się więcej
icon rainbow

Kampanie fundrisingowe

Organizując akcje charytatywne, zachęcamy naszych czytelników do angażowania się we wspieranie ważnych społecznie celów. Jako Fundacja wspieramy ważnie społecznie sprawy. Przeprowadziliśmy akcję wsparcia rodziny więźniów politycznych w Białorusi oraz wsparliśmy Centrum Praw Kobiet.

Dowiedz się więcej