ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych: Fundację Wysokich Obcasów z siedzibą Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 759171; tel. 6790 879 770, e-mail: paulina.milewska@agora.pl zawartych w niniejszym formularzu w celach prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej związanych z działalnością statutową Fundacji Wysokich Obcasów.

Zgadzam się na otrzymywanie treści o charakterze informacyjnym (mailingi, wiadomości typu newsletter) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na ujawniony adres e-mail, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1219 ze zm.) pochodzących od Fundacji Wysokich Obcasów.

Zgadzam się na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od Fundacji Wysokich Obcasów.

Wesprzyj Fundację Wysokich Obcasów